escort izmir

malatya escort

istanbul escort

istanbul escort

izmit escort

RHaber – Son Dakika Haberler ve Güncel Haber

maltepe escortalanya escortkartal escort

istanbul escort

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! İşte 2023 hedefi…

Son dakika gelen bilgilere göre; 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. 11. Kalkınma Planı’na göre, 2023 yılında GSYH’nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor. 11. Kalkınma Planı’nda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9’a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! İşte 2023 hedefi…
121
09 Temmuz 2019 - 10:52

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı  olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu 

Plan, katılımcı bir anlayışla ve uzun bir çalışma sonucu  hazırlanırken, tüm bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek  teşekkülleri ile sivil toplum örgütleri hazırlıklara katıldı. Ayrıca internet  üzerinden gerçekleştirilen “vatandaş anketi” yoluyla 19 bin kişiyi aşkın  katılımcıdan planın önceliklerine dair fikir ve öneriler alındı.

Planın, Türkiye’nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel  değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu  yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olması  öngörülürken, vizyonu “Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve  müreffeh Türkiye” olarak belirlendi.

Planın merkezinde, her alanda yatay ve dikey olarak rekabetçiliğin ve  verimliliğin artırılması yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve 15  yıllık bir perspektifle hazırlanan On Birinci Kalkınma Planı, her alanda topyekün  bir değişim ve dönüşüm öngörüyor.

On Birinci Kalkınma Planı ile Türkiye’nin yüksek gelir grubu ülkeler  ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesi  amaçlanıyor.

Bu amaçla 2023 yılında GSYH’nın 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi  başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara  çıkarılması hedefleniyor. İşsizlik oranının yüzde 9,9’a düşürülmesinin  hedeflendiği planda, enflasyon oranlarının da kalıcı bir biçimde düşük ve tek  haneli rakamlara indirilmesi hedefi yer alıyor.

Plan dönemi boyunca kamu mali disiplinin korunması ve maliye  politikalarının, enflasyon oluşturmayacak şekilde ekonominin kaliteli büyüme  patikasına girmesini desteklemesi öngörülüyor.

Uygulamaya konulacak politika ve tedbirlerle ihracatın 226,6 milyar  dolara, ithalatın ise 293,5 milyar dolara ulaşması ve turizmde hedeflenen gelir  artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0,9  olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

4,3 MİLYON EK İSTİHDAM YARATILACAK

Plana göre, para politikasında fiyat istikrarını ve finansal istikrarı  esas alan politika çerçevesine devam edilecek, güçlendirilmiş politika  koordinasyonu altında enflasyon yüzde 5 hedefine kademeli şekilde inecek.

Plan dönemi sonunda GSYH’ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin  yüzde 1,7, genel devlet açığının yüzde 1,8, merkezi yönetim bütçe açığının ise  yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

Uluslararası doğrudan yatırımların özellikle sanayi sektörüne  çekilmesi ve komple yeni yatırımların payının artırılmasının sağlanacağı plana  göre, maliye politikası çerçevesi mali disiplini esas alan, nitelikli büyümeye  destek veren, kaynakları itibarıyla sürdürülebilirliğe, kullanım yerleri  itibarıyla ise etkinliğe ve verimliliğe dayalı bir kaynak harcama yaklaşımıyla  yürütülecek.

İstihdama ilişkin de hedeflerin yer aldığı plana göre, söz konusu  dönemde 4,3 milyon ilave istihdam yaratılacak.

PLAN 3 TAŞIYICI SÜTUNA OTURUYOR

Planda hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ve sürekli geliştirilen  temel hak ve hürriyetler, kalkınma çabasının taşıyıcı sütunları olarak  benimseniyor.

Ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik, beşeri, sosyal ve mekansal  gelişme alanlarında refahın artışı ve adil paylaşımı ile süreklilik arz eden bir  gelişmişlik yönelimi, planda öncelikli amaçlar olarak ortaya konuluyor.

Kalkınmanın hızlandırılmasında önemli rol oynayacak güçlü bir eğitim  hamlesi ile milli teknoloji hamlesinin öngörüldüğü On Birinci Kalkınma Planı, her  alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanıyor.

PLAN 5 TEMEK EKSENDEN OLUŞUYOR

Plan, “rekabetçi üretim ve verimlilik”, “istikrarlı ve güçlü ekonomi”,  “nitelikli insan ve güçlü toplum”, “yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre”  ile “hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim” eksenlerinden oluşuyor.

Planda yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması  öngörülürken, sanayi sektörü odak sektör olarak belirlendi. İmalat sanayi ve  içinde yer alan kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv,  elektronik ve raylı sistem araçları da öncelikli sektörler olarak yer aldı.

Tarım, turizm ve savunma sanayisi de öncelikli gelişme alanları olarak  belirlendi.

5 TEMEL EKSEN NELER İÇERİYOR?

Planda “istikrarlı ve güçlü ekonomi” ekseni altında ekonomide; para,  maliye, gelirler ve dış ticaret politikaları ile bu politikaları güçlendirecek  makroekonomik hedeflere ilişkin temel çerçeve ve prensiplere yer veriliyor.

“Rekabetçilik üretim ve verimlilik” ekseni altında, ekonomide  rekabetçilik ve verimlilik artışı sağlanarak hedeflenen yapısal dönüşüm ve refah  artışına destek sağlayacak politikaların kapsandığı planda, “nitelikli insan ve  güçlü toplum” ekseninde ise beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme  yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm  kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalar ele alınıyor.

“Yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre” ekseni altında da  ekonomik ve sosyal faydanın artırılmasına paralel olarak çevrenin korunması,  şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile bölgeler  arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik hedef ve politikalara yer  veriliyor.

“Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim” ekseni altında ise  hukuk devleti ve demokratikleşme ilkelerinin, devleti oluşturan tüm kurum ve  kuruluşlarda güçlü bir şekilde egemen kılındığı, kamu yönetiminde katılımcılık,  şeffaflık ve hesap verebilirliğin her düzeyde hayat bulduğu iyi yönetişim  anlayışının pekiştiği hedef ve politikalar ele alınıyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.